اخبار شرکت

  • پیش بینی روند پارچه های ورزشی پاییز و زمستان 2021: بافندگی و بافته شده

    | مقدمه | طراحی لباس ورزشی و همچنین پارچه های کاربردی مرزهای بین ورزش ، کار و سفر را بیشتر محو می کند. پارچه های فنی هنوز نقش مهمی دارند ، اما در مقایسه با قبل ، راحتی ، پایداری و احساس مرسوم ، مد روز بهبود یافته است. توسعه مداوم دانش ...
    ادامه مطلب
  • روندهای پارچه ورزشی

    پس از ورود به سال 2022 ، جهان با چالش های دوگانه بهداشت و اقتصاد روبرو خواهد شد و مارک ها و مصرف باید فوراً به این فکر کنند که در مواجهه با آینده ای شکننده کجا باید بروند. پارچه های ورزشی تقاضای رو به رشد مردم برای راحتی را برآورده می کنند و همچنین به رشد بازار کمک می کنند ...
    ادامه مطلب