تاریخ ما

تاریخ ما

در سال 2004   بافندگی تجهیزات Huasheng دسته ای از 6 تجهیزات بافندگی را از جیانگ سو معرفی کرد.

در سال 2006   بخش تحقیق و توسعه Huasheng دارای بخش تحقیق و توسعه خود با 1 طراح است.

در سال 2008   هوآشنگ 4 دستگاه ماشین بافندگی از اروپا وارد کرد.

در سال 2009   هوآشنگ در اولین نمایش در نمایشگاه کانتون شرکت کرد.

در سال 2012   هوآشنگ 8 دستگاه ماشین بافندگی دیگر از اروپا وارد کرد.

در سال 2015   هوآشنگ دفتر شعبه خود را در فوژو تأسیس کرد.

در سال 2016   Huasheng گواهی نساجی زیست محیطی را به دست آورد.

در سال 2017   گواهی Oeko-tex Standard 100 خریداری شده است.

در سال 2018   گواهینامه BSCI را برنده شوید.

در سال 2020   ما همیشه در راه هستیم.